Hành Trình Chiều Đi Chiều Về Trọn gói
Nội  Bài – Royal City 5c 200k 250k 450k
Nội  Bài – Royal City 7c 250k 330k 500k
Nội  Bài – Royal City 16c 400k 450k 800k